Temel php kodları

PHP kodlamaya yoğun bi şekilde başladıktan sonra sizlere de faydalı olmak için temel bilgileri sizinle paylaşmak istedim.

Temelden anlatıyorum, o nedenle yanlış düşünce olmasın.

Öncelikle aşağıdaki kodlar arasına yazılır;

$isim = 'değişkene atanacak değerler';
echo $isim;

PHP içerisinde if kullanımı;

if($isim=='kubilay')
{ echo 'Gelen değer kubilay'; }
elseif($isim=='erkeç')
{ echo 'gelen değer erkeç'; }
else
{ echo 'bişey yazılmamış'; }

if kontolünün switch ile yapılması;

Switch($isim){
case 'kubilay':
echo 'Gelen değer kubilay';
break;
case 'erkeç':
echo 'gelen değer erkeç';
break;
default:
echo 'asdasd';
}

Php Array işlemi

$isim = “kubilay”;
$meyveler = array(“Elma”,”Portakal”,”Mandalina”,”Muz”);
$meyveler[]=”Armut”; //Sona ekler
$meyveler[]=”Ayva”;
echo “selam “.$meyveler[0].” naber?<br />”;
echo count($meyveler) .” tane eleman vardır<br />”;

$gunler = array(“5″ => “Cuma”,”1″ => “Pazartesi”,”2″ => “salı”,”3″=>”Çarşamba”);
echo $gunler[5];

Şimdi php ile for döngüsüne bakıyoruz

$aylar=array(“Ocak”,”Şubat”,”Mart”,”Nisan”);
$kactanevar = count($aylar);
for($i=0;$i<$kactanevar;$i++){
echo $aylar[$i].”<br />”;
}

Aynı işlemi while ile yapalım

$durdur=0;
while($durdur<$kactanevar){
echo $aylar[$durdur].”<br />”;
$durdur++;
}

Şimdi de aynı işlemi foreach ile yapalım

foreach($aylar as $yaz){
echo $yaz.”<br />”;
}
?>
<?php
$cd = “Bu cd değişkenin yeni verisi”;
if(isset($cd)){
echo $cd;
}else{
unset($cd);
}
//header(“location:yeni.php”);
//header(“Refresh: 3; url=yeni.php”);

Aritmetik işlemler

$a = 24;
$b =3;
echo $a%$b .”<br />”; // Mod işlemi

$a += $b; // $a = $a + $b
echo $a;

Mantıksal operatörler

$x = 1;
$y = 0;

if($x!=1){

echo “işlem başarılı”;

}else{
echo “başarısız”;
}


Leave a Reply

Formatting: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Other Entries

Kategoriler