Temel Java Kodları

Yine bir final öncesi başbaşayız, finaller olmasa blog’a yazı yazmak içimden gelmiyor. Türkçe kaynak çok az olduğundan biraz paylaşımda bulunmak istiyorum.

Kendi ders notlarımdan bazı bilgiler:

Ekrana değer yazdırma

System.out.println("Merhaba Dünya!");

Değişken atama

String s = "Merhaba Dünya!";
System.out.println(s);

Temel veri tipleri:

Klavyeden giriş almak

Scanner input = new Scanner(System.in);
int d = input.nextInt();

Eğer gelen değer int değil de farklıysa aşağıdaki gibi alırsınız.

double d = input.nextDouble();
String d = input.next();
byte d = input.nextByte();
....

Rastgele sayı oluşturma

Random rnd = new Random();
int s = rnd.nextInt(200); // O'dan 200'e kadar rastgele bi sayı seçer (200 dahil değil, 0 dahil)

Alternatif olarak:

int s = (int)(Math.random()*200);  // O'dan 200'e kadar rastgele bi sayı seçer (200 dahil değil, 0 dahil)

JOptionPane Confirm Dialog
Hani olur ya kullanıcıya Yes No Cancel seçeneği sunmak isterseniz ve gelen değerin nasıl olacağını düşünüyorsanız bu kısım sizi ilgilendiriyor.

int a = JOptionPanel.showConfirmDialog(null,"Kaydı silmek istediğinize emin misiniz?", "Dikkat", JOptionPanel.YES_NO_CANCEL_OPTION);

a değeri 1 ise YES seçildi,
a değeri 2 ise NO seçildi,
a değeri 3 ise CANCEL seçildi.
gerisi size kalıyor…

Math Sınıfı
Matematiksel işlemlerin bir çoğunu kullandığımız math sınıfının bazı temel methodları:

Math.PI; // Pi Sayısını verir
Math.E; // E sayısını verir
Math.abs(a); // Mutlak değeri verir
Math.ceil(a); // virgüllü sayılarda yukarı yuvarlar
Math.floor(a); // virgüllü sayılarda aşağıya yuvarlar
Math.round(a); // virgüllü sayılarda matematiksel yuvarlar
Math.log(a); // e tabanında logaritmasını alır
Math.log10(a); // 10 tabanında logaritmasını alır
Math.pow(a,b); // a^b işlemini yapar
Math.sqrt(a); // karekök alır
Math.max(a,b); // iki değerden büyük olanı bulur min ise küçük olanı bulur

Hatasız kodlu günler 😉Leave a Reply

Formatting: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Other Entries

Kategoriler