Temel C Kodları ile Giriş/Çıkış

Unutursam hatırlamak, ihtiyacı olana yardımcı olmak için temel c kodlarını paylaşalım.

Ekrana bir şey yazmak için:

printf("Merhaba dünya");

Değişken tanımlama:

char k = 'a';
char m[] = "Merhaba Dünya";
int sayi = 18;

Ekrana değişkeni yazdırmak:

printf("Değişkenden gelen değer %c",k);
printf("Değişkenden gelen değer %s",m);
Tip Karakteri Anlamı Yazdırılacak veri tipi
%c tek bir karakter char
%s karakter dizisi (string) char
%d işaretli ondalık tamsayı int, short
%ld uzun işaretli ondalık tamsayı long
%u işaretsiz ondalık tamsayı unsigned int, unsigned short
%lu işaretsiz uzun tamsayı unsigned long
%f Gerçel sayı float
%lf Çift duayarlı gerçel sayı double

Yazı içerisinde satır atlatmak için \n kullanılır:

printf("isim:Kubilay \n soyisim: Erkeç");

Scanf ile kullanıcıya giriş yaptırmak:

int sayi;
printf("Bir sayi girin: ");
scanf("%f",&sayi);


Leave a Reply

Formatting: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Other Entries

Kategoriler