SQL update komutu – Asp'de kullanımı

SQL içerisinde update yapabilmek için aşağıdaki kodu kullanıyoruz.

UPDATE tablo SET sutun1=neolsun, sutun2=yeni WHERE id=gelenid


Peki bu konu ASP’de nasıl kullanacağız?

BAG.execute("UPDATE yorum SET onay=1 WHERE id="& id&"")


Leave a Reply

Formatting: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Other Entries

Kategoriler