Arama Sonuçları ‘mysql concat’

Mysql Left Join ile Count ve SUM Kullanmak

Başlık çok acayip oldu ama yapmak istediğimizden kısaca bahsedebilirim.

İki tane tablom var birinde firmalar diğerinde verilen servisler. Firmalara ait servisler giriliyor, bana lazım her firmaya ne kadar servis verilmiş ve toplam ne kadar servis vermişim.
Servisleri count ile saydırdım, tarih ve saat farklı sütunlardaydı CONCAT ile birleştirdim, TIMESTAMPDIFF ile dakika olarak farkı aldım, SUM ile de tüm dakikaları topladım, COALESCE ile toplam değer NULL ise 0 yazdırdım.
GROUP BY ile gruplayarak sadece firmalara göre işlem yaptırdım. 

Öyle işte…

İşte o kod:

SELECT
COUNT(servis.firmaid) as servissayisi, 
COALESCE(SUM(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, CONCAT(servis.giristarih," ",servis.girissaat), CONCAT(servis.cikistarih," ",servis.cikissaat))),0) as toplamsure,
firma.id as firmaaid, firma.isim,firma.yetkili,firma.telefon1,firma.telefon2,firma.ilce,firma.sehir
FROM firma LEFT JOIN servis ON firma.id=servis.firmaid
GROUP BY firma.id
ORDER BY servissayisi DESC

edit: COALESCE(sum(…),0) ile NULL değeri 0 olarak yazdırdım.

Kategoriler