Arama Sonuçları ‘java mysql netbeans işlemleri’

Java ‘da Veritabanından Verileri Çekme JTable ‘a Ekleme

Sınavdan sınava ders çalışmaya başladıkta bir şeyler paylaşıyorum sizinle.

Bu örnekte Ecir hocanın derste yaptığı örneği paylaşacağım.

Bu örnekte butona tıklandığında veritabanındaki tabloya bağlanıp verileri JTable ‘a ekliyor, daha sonra JTable üzerindeki her hangi bir satıra tıklayınca bu satırdaki verileri 2. 3. ve 4. olanını JTextField’lere eklemeler yapıyor.

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/db","root","root"); //Mysql sunucusuna bağlandık
      Statement st = (Statement) con.createStatement();
      try (ResultSet rs = st.executeQuery("Select * from tablo")) { //Veritabanındaki tabloya bağlandık
        int colcount = rs.getMetaData().getColumnCount(); //Veritabanındaki tabloda kaç tane sütun var?
        DefaultTableModel tm = new DefaultTableModel(); //Model oluşturuyoruz
        for(int i = 1;i<=colcount;i++)
          tm.addColumn(rs.getMetaData().getColumnName(i)); //Tabloya sütun ekliyoruz veritabanımızdaki sütun ismiyle aynı olacak şekilde
        while(rs.next())
          {
            Object[] row = new Object[colcount];
            for(int i=1;i<=colcount;i++)
              row[i-1] = rs.getObject(i);
            tm.addRow(row);
          }
        jTable1.setModel(tm);
      }
      con.close();
    } catch (ClassNotFoundException | SQLException hata) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, hata);
    }
  }
  private void jTable1MousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {
    int satir = jTable1.getSelectedRow(); //Seçilen satırı bulduk
    jTextField1.setText(String.valueOf(jTable1.getValueAt(satir,1)));
    jTextField2.setText(String.valueOf(jTable1.getValueAt(satir,2)));
    jTextField3.setText(String.valueOf(jTable1.getValueAt(satir,3)));
  }

Basit şekilde veritabanı işlemi yapmak isteyenlere göre oldukça kullanışlı ve anlaşılır bir örnek oldu.

Kategoriler