Arama Sonuçları ‘facebook video player sorunu’

Facebook Video Sorunu Çözüm 2012 (ASP)

Daha önce bu sorunun nasıl çözüleceğini yazmıştım. Bir kaç hata oluşmuş, insanlar yorumlarda yeni problemlerden bahsetmişler.

Bazı videolar, özel veya sadece arkadaşlar olarak seçildiğinde bu videolara ulaşamıyoruz. Yükleyen kişinin facebook bilgileri gerekiyor. Bu nedenle herkese açık olan videolarda çalışmaktadır aşağıdaki kodlar;

Function cozumle(ByVal strEntry)
strEntry = Replace(strEntry, "\u00253A", ":")
strEntry = Replace(strEntry, "\u00252F", "/")
strEntry = Replace(strEntry, "\u00253F", "?")
strEntry = Replace(strEntry, "\u00253D", "=")
strEntry = Replace(strEntry, "\u002526", "&")
cozumle = strEntry
End Function

Function calistir(gelenurl)
alinbunudisari = split(gelenurl,"/")
kactanevar = ubound(alinbunudisari)
videoid = split(alinbunudisari(kactanevar),"_")
videoadres = "http://www.facebook.com/ajax/
flash/expand_inline.php?target_div=u879823_18&__a=1&v="& videoid(0)
Set XMLHTTP = server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
XMLHTTP.Open "GET", videoadres, False
XMLHTTP.Send
strHTML = XMLHTTP.ResponseText
Set XMLHTTP = Nothing
sorunvarmi=Ubound(Split(strHTML,"Privacy Check Failed"))
' VİDEO HERKESE AÇIK MI KONTROL EDİYORUZ
if not sorunvarmi>0 then
kodbasi = """video_src"","""
kodsonu = """]"
kategori = split(strHTML,""&kodbasi&"
bitis = split(kategori(1),""&kodsonu&"")
metin= cozumle(bitis(0))
response.write metin
end if
End Function
ŞİMDİ Bİ VİDEO İLE KONTROLÜMÜZÜ YAPALIM
response.write calistir("http://video.ak.fbcdn.net/cfs-ak-ash2
/32947/796/106986696014839_7794.mp4")

Kategoriler