Matematik Hikayeleri

SAYMA SAYILARI
Waclaw Sierpinskinin bir seferinde herhangi bir nedenle yeni bir eve taşınması gerekmişti. Karısı matematikçinin hafızasına fazla güvenmediği için, bütün eşyaları ile birlikte sokağa çıktıklarında şöyle demiş:
– Şimdi ben taksi çağırmaya gideceğim, bu arada sen de bu on sandığın başında bekle.
Karısı gitmiş ve matematikçiyi hafifçe dalmış, kendi kendine mırıldanır halde bırakmış. Birkaç dakika sonra karısı taksiyle birlikte döndüğünde, Bay Sierpinski (belki de gözünde küçük bir pırıldamayla) demiş ki:
– On sandığımız olduğunu söylemiştin ama ben sadece dokuz tane saydım.
– Hayır, ON tane var!
– Hayır, say bak: 0, 1, 2, …
RUSSELL PAPA MIYDI?
Ünlü mantıkçı Bertrand Russell bir keresinde kendisine 1+1=1 eşitliğinin verilmesi durumunda her şeyi ispat edebileceğini iddia eder. Daha sonra biri:
– Pekala, papa olduğunu ispat et o halde…
diye meydan okuyunca şöyle yanıtlar:
– Ben biriyim, papa da biri. Bu yüzden papa ve ben biriz.

FERMAT TEOREMİ
Tarihin en meşhur ispatlanamamış problemlerindendi Fermat’ın teoremi. Onu bu kadar meşhur yapan belki de onu ortaya koyan Pierre de Fermat’nın asıl mesleği olan hukuk ile ilgili bir kitabının boş bir kenarına yazdığı şu nottu:
– Bu teoremin oldukça estetik bir ispatını buldum fakat bu yer bunu yazmak için yeterince geniş değil.

MATEMATİKTE TARİH OYUNLARI
Elemanter calculus kitaplarında Rolle sanki Newton ayarında bir matematikçiymiş gibi yer almış; Farey, Heros’un on dört yıl önce mükemmel bir şekilde ispatladığı bir teoremi anlayamadığı için ölümsüz olmuştur. Beş saygın Norveçli ise, ülkelerinin yetiştirdiği en büyük insanı harcama pahasına yaptıkları budalaca bir işgüzarlıktan dolayı, Abel’in Life adlı kitabında kendilerine yer edinmişlerdir.

BERTRAND RUSSELL’IN KABUSU
M.S. 2100 yıllarında üniversite kitaplığının en üst katındaymış. Bir kütüphane görevlisi elinde kocaman bir sepetle rafları gezmektedir. Kitapları sırasıyla indirmekte, bir göz atmakta ve sonra da ya tekrar yerine koymakta ya da sepete atmaktadır. Sıra Russell’in Principia Mathematica’nın elde kalan son kopyaları olduğunu fark ettiği üç büyük cilde gelmiş. Adam ciltlerden birini eline almış, birkaç sayfa çevirmiş, tuhaf sembollere bir an şaşkın şaşkın bakmış, kitabı kapatmış, kararsız bir şekilde elinde bir süre tarttıktan sonra…

HARDY ve RAMANUJAN
Ramanujan Putney’deki bir hastanede ölüm döşeğinde yatarken Hardy onu ziyarete giderdi. O gün de her zamanki ulaşım aracı olan taksi ile gitmişti. Ramanujan’ın yattığı odaya girdi. Hardy, konuşma başlatmaktaki her zamanki beceriksizliği ile muhtemelen daha selamlaşmadan ve mutlaka ilk söz olarak:
– Geldiğim taksinin numarası 1729′du. Bana çok alelade bir sayı gibi geldi.
dedi. Ramanujan’ın buna yanıtı şuydu:
– Hayır Hardy!.. Hayır Hardy!.. Çok ilginç bir sayı. İki küpün toplamı olarak iki ayrı şekilde ifade edilebilen en küçük sayı.

SINAV SORULARI
Öğretmene sınavda ne tip sorular çıkacağı sorulur ve şöyle cevaplar:
– Sorular elinizdekilere benzer olacak. Sadece sayılar farklı olacak
Aslında hepsi farklı olmayacak. Mesela ‘pi’ sayısı aynı olacak, ‘e’ sayısı da aynı olacak…Leave a Reply

Formatting: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Other Entries

Kategoriler