"Bilgi Paylaşalım" kategorisindeki yazılar

Java ile Login İşlemi

dologin methoduna göndereceğiniz username ve password değeri boolean olarak duruma göre geri dönüş sağlamaktadır size.
Devamını oku »

Temel SQL Kodları

Veriyi seçme – SELECT cümlesi
Tablo yaratma – CREATE cümlesi
Tabloya ekleme – INSERT cümlesi
Kayıtları güncelleme – UPDATE cümlesi
Kayıt silme – DELETE cümlesi
Tabloyu silme – DROP cümlesi
Devamını oku »

Tek Class ‘da Java Veritabanı İşlemleri

public class baglan {
  public static Connection con = null;
  private static String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/alisveris";
  private static String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
  private static String dbname = "alisveris";
  private static String username = "root";
  private static String password = "root";
  static ResultSet rs = null;
  public static void openConnection(){
    try {
      Class.forName(driver).newInstance();
      con = (Connection) DriverManager.getConnection(url,username,password);
    } catch (Exception ex) {
      Logger.getLogger(baglan.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
  public static boolean veriSil(int id){
    try {
      PreparedStatement ps = (PreparedStatement) baglan.con.prepareStatement("delete from table where id=?");
      ps.setInt(1, id);
      ps.executeUpdate();
     return true;
    
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(baglan.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    return false;
  }
  public static boolean veriGuncelle(int id, String isim, int fiyat){
    try {
      // UPDATE table_name SET column1=value1,column2=value2 WHERE some_column=some_value;
      PreparedStatement ps = (PreparedStatement) baglan.con.prepareStatement("update table set ad=?,fiyat=? where id=?");
      ps.setString(1, isim);
      ps.setInt(1, fiyat);
      ps.setInt(1, id);
      ps.executeUpdate();
     return true;
    
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(baglan.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    return false;
  }
  public static ResultSet veriAl(int id){
    ResultSet rs = null;
    try {
      PreparedStatement ps = (PreparedStatement) baglan.con.prepareStatement("select * from table where id=?");
      ps.setInt(1, id);
      rs = ps.executeQuery(); 
      if(rs.next()){
        return rs;
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(baglan.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    return rs;
  }
  public static DefaultTableModel tableAktar(){
    DefaultTableModel tm = new DefaultTableModel();
    try {
      PreparedStatement ps = (PreparedStatement) baglan.con.prepareStatement("select * from table");
      rs = ps.executeQuery(); 
      int colCount = rs.getMetaData().getColumnCount(); // Toplam sütun sayısını alıyor
      for(int i = 1;i<colCount+1;i++){
        tm.addColumn(rs.getMetaData().getColumnName(i)); //Tabloya sütun ekliyor
      }
      while(rs.next()){
        Object[] row = new Object[colCount];
          for(int i = 1;i<colCount+1;i++){
            row[i-1]=(Object)rs.getObject(i);
          }
        tm.addRow(row);
      }
    }catch(Exception ex){}
    return tm;
  }
}

buyursunlar 🙂

Java ile Adam Asmaca (Console)

Geçen sene(2012) java sınavından yüksek almamın nedeni bu örneği yaparken bir çok şeyi öğrenmemdi. @burak ile birlikte yaptığımız programın kodlarını direk olarak paylaşıyorum.
Devamını oku »

Java ile Kola Makinası (Console)

Direk olarak kodları paylaşıyorum.
Bu örnekte sonsuz döngü nasıl kullanılır ve if else yapısının temelini anlayabilirsiniz.
Devamını oku »

Temel Java Kodları

Yine bir final öncesi başbaşayız, finaller olmasa blog’a yazı yazmak içimden gelmiyor. Türkçe kaynak çok az olduğundan biraz paylaşımda bulunmak istiyorum.

Kendi ders notlarımdan bazı bilgiler:
Devamını oku »

PHP Codeigniter head içindekiler body içine yükleniyor

Bir süredir codeigniter üzerine çalışmalar yapıyorum, iyi bi framework olduğunu düşündüğüm codeigniter ‘da bazı hatalar alabiliyoruz.

Aldığım hatalardan biri; site çalıştığında <head> içinde ne varsa <body> içine aktarılıyordu.

http://ellislab.com/forums/viewthread/178919/

Codeigniter’ın kendi sitesinde bulduğum kaynak bunun karakter tipinden kaynaklandığını söylüyordu, notepad++ ile dosyalarınızı utf-8(bom’suz) olarak çevirirseniz sorun ortadan kalkacaktır.

Tüm model, view, controller dosyalarınızı hatta import ettiğiniz library ve helper’ları da çevirmeniz gerekmektedir.

IIS 7 Plesk Kullanmadan Siteler Oluşturma ve Yönetme (Resimli)

Plesk panel çok kullanışlı ve aktif bir panel olabilir fakat kullandığı ram düşünülürse kurmaktan ve kullanmaktan vazgeçebilirsiniz. Bunları aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz:
Buradan
ve buradan

Özellikle bir kaç internet sitesi için vps kullanan kişilerin plesk kullanmamasını özellikle tavsiye ediyorum. Devamını oku »

Java Basit MouseListener Örneği

Java’da mouse hareketlerine göre işlem yapan fonksiyona mouselistener deniyor.

Anlatımdan ziyade basit örneği paylaşacağım.

  static MouseListener mouse(){
  
  return new MouseListener() {

      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Sorunsuz Çalışıyor","Title",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
      }
      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
      }
      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {
      }
      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) {
      }
      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) {
      }
    };
  }

Main ‘de bu kodu çağırmak için Flowlayout oluşturdum.

  public static void main(String args[]) {
    JFrame fr = new JFrame();
    fr.setSize(400,400);
    fr.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 2, 50));
    
    JLabel label = new JLabel("Çalıştır");
    label.addMouseListener(mouse());
    
    fr.add(label);
    fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    fr.setLocationRelativeTo(null);
    fr.setVisible(true);
    System.out.println(fr instanceof Container);
        
  }

Java Mysql Veri Ekleme Silme Düzenleme

Daha önceki yazımızda java’da nasıl verileri çekilirden bahsetmiştik. Bu yazımızda da veri eklemekten bahsedeceğiz.

3 tane JTextField 1 tane JButton ile yapacağımız ekleme işlemi kodları aşağıdaki gibidir.

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/db","root","121212");
      Statement st = (Statement) con.createStatement();
      st.executeUpdate("Insert into uye(isim,soyisim,numara) values ('"+ jTextField1.getText() +"','"+ jTextField2.getText() +"','"+ jTextField3.getText() +"')");
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Başarıyla Eklendi");
    } catch (ClassNotFoundException | SQLException hata) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, hata.toString());
    }
  }

Devamını oku »

« Eski Yazılar

Yeni Yazılar »

Kategoriler