"JAVA" kategorisindeki yazılar

Java ile Login İşlemi

dologin methoduna göndereceğiniz username ve password değeri boolean olarak duruma göre geri dönüş sağlamaktadır size.
Devamını oku »

Tek Class ‘da Java Veritabanı İşlemleri

public class baglan {
  public static Connection con = null;
  private static String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/alisveris";
  private static String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
  private static String dbname = "alisveris";
  private static String username = "root";
  private static String password = "root";
  static ResultSet rs = null;
  public static void openConnection(){
    try {
      Class.forName(driver).newInstance();
      con = (Connection) DriverManager.getConnection(url,username,password);
    } catch (Exception ex) {
      Logger.getLogger(baglan.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
  public static boolean veriSil(int id){
    try {
      PreparedStatement ps = (PreparedStatement) baglan.con.prepareStatement("delete from table where id=?");
      ps.setInt(1, id);
      ps.executeUpdate();
     return true;
    
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(baglan.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    return false;
  }
  public static boolean veriGuncelle(int id, String isim, int fiyat){
    try {
      // UPDATE table_name SET column1=value1,column2=value2 WHERE some_column=some_value;
      PreparedStatement ps = (PreparedStatement) baglan.con.prepareStatement("update table set ad=?,fiyat=? where id=?");
      ps.setString(1, isim);
      ps.setInt(1, fiyat);
      ps.setInt(1, id);
      ps.executeUpdate();
     return true;
    
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(baglan.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    return false;
  }
  public static ResultSet veriAl(int id){
    ResultSet rs = null;
    try {
      PreparedStatement ps = (PreparedStatement) baglan.con.prepareStatement("select * from table where id=?");
      ps.setInt(1, id);
      rs = ps.executeQuery(); 
      if(rs.next()){
        return rs;
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(baglan.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    return rs;
  }
  public static DefaultTableModel tableAktar(){
    DefaultTableModel tm = new DefaultTableModel();
    try {
      PreparedStatement ps = (PreparedStatement) baglan.con.prepareStatement("select * from table");
      rs = ps.executeQuery(); 
      int colCount = rs.getMetaData().getColumnCount(); // Toplam sütun sayısını alıyor
      for(int i = 1;i<colCount+1;i++){
        tm.addColumn(rs.getMetaData().getColumnName(i)); //Tabloya sütun ekliyor
      }
      while(rs.next()){
        Object[] row = new Object[colCount];
          for(int i = 1;i<colCount+1;i++){
            row[i-1]=(Object)rs.getObject(i);
          }
        tm.addRow(row);
      }
    }catch(Exception ex){}
    return tm;
  }
}

buyursunlar 🙂

Java ile Adam Asmaca (Console)

Geçen sene(2012) java sınavından yüksek almamın nedeni bu örneği yaparken bir çok şeyi öğrenmemdi. @burak ile birlikte yaptığımız programın kodlarını direk olarak paylaşıyorum.
Devamını oku »

Java ile Kola Makinası (Console)

Direk olarak kodları paylaşıyorum.
Bu örnekte sonsuz döngü nasıl kullanılır ve if else yapısının temelini anlayabilirsiniz.
Devamını oku »

Temel Java Kodları

Yine bir final öncesi başbaşayız, finaller olmasa blog’a yazı yazmak içimden gelmiyor. Türkçe kaynak çok az olduğundan biraz paylaşımda bulunmak istiyorum.

Kendi ders notlarımdan bazı bilgiler:
Devamını oku »

Java Basit MouseListener Örneği

Java’da mouse hareketlerine göre işlem yapan fonksiyona mouselistener deniyor.

Anlatımdan ziyade basit örneği paylaşacağım.

  static MouseListener mouse(){
  
  return new MouseListener() {

      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Sorunsuz Çalışıyor","Title",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
      }
      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
      }
      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {
      }
      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) {
      }
      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) {
      }
    };
  }

Main ‘de bu kodu çağırmak için Flowlayout oluşturdum.

  public static void main(String args[]) {
    JFrame fr = new JFrame();
    fr.setSize(400,400);
    fr.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 2, 50));
    
    JLabel label = new JLabel("Çalıştır");
    label.addMouseListener(mouse());
    
    fr.add(label);
    fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    fr.setLocationRelativeTo(null);
    fr.setVisible(true);
    System.out.println(fr instanceof Container);
        
  }

Java Mysql Veri Ekleme Silme Düzenleme

Daha önceki yazımızda java’da nasıl verileri çekilirden bahsetmiştik. Bu yazımızda da veri eklemekten bahsedeceğiz.

3 tane JTextField 1 tane JButton ile yapacağımız ekleme işlemi kodları aşağıdaki gibidir.

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/db","root","121212");
      Statement st = (Statement) con.createStatement();
      st.executeUpdate("Insert into uye(isim,soyisim,numara) values ('"+ jTextField1.getText() +"','"+ jTextField2.getText() +"','"+ jTextField3.getText() +"')");
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Başarıyla Eklendi");
    } catch (ClassNotFoundException | SQLException hata) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, hata.toString());
    }
  }

Devamını oku »

Java ‘da Veritabanından Verileri Çekme JTable ‘a Ekleme

Sınavdan sınava ders çalışmaya başladıkta bir şeyler paylaşıyorum sizinle.

Bu örnekte Ecir hocanın derste yaptığı örneği paylaşacağım.

Bu örnekte butona tıklandığında veritabanındaki tabloya bağlanıp verileri JTable ‘a ekliyor, daha sonra JTable üzerindeki her hangi bir satıra tıklayınca bu satırdaki verileri 2. 3. ve 4. olanını JTextField’lere eklemeler yapıyor.

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/db","root","root"); //Mysql sunucusuna bağlandık
      Statement st = (Statement) con.createStatement();
      try (ResultSet rs = st.executeQuery("Select * from tablo")) { //Veritabanındaki tabloya bağlandık
        int colcount = rs.getMetaData().getColumnCount(); //Veritabanındaki tabloda kaç tane sütun var?
        DefaultTableModel tm = new DefaultTableModel(); //Model oluşturuyoruz
        for(int i = 1;i<=colcount;i++)
          tm.addColumn(rs.getMetaData().getColumnName(i)); //Tabloya sütun ekliyoruz veritabanımızdaki sütun ismiyle aynı olacak şekilde
        while(rs.next())
          {
            Object[] row = new Object[colcount];
            for(int i=1;i<=colcount;i++)
              row[i-1] = rs.getObject(i);
            tm.addRow(row);
          }
        jTable1.setModel(tm);
      }
      con.close();
    } catch (ClassNotFoundException | SQLException hata) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, hata);
    }
  }
  private void jTable1MousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {
    int satir = jTable1.getSelectedRow(); //Seçilen satırı bulduk
    jTextField1.setText(String.valueOf(jTable1.getValueAt(satir,1)));
    jTextField2.setText(String.valueOf(jTable1.getValueAt(satir,2)));
    jTextField3.setText(String.valueOf(jTable1.getValueAt(satir,3)));
  }

Basit şekilde veritabanı işlemi yapmak isteyenlere göre oldukça kullanışlı ve anlaşılır bir örnek oldu.

Kategoriler