"ASP" kategorisindeki yazılar

Facebook Video Sorunu Çözüm 2012 (ASP)

Daha önce bu sorunun nasıl çözüleceğini yazmıştım. Bir kaç hata oluşmuş, insanlar yorumlarda yeni problemlerden bahsetmişler.

Bazı videolar, özel veya sadece arkadaşlar olarak seçildiğinde bu videolara ulaşamıyoruz. Yükleyen kişinin facebook bilgileri gerekiyor. Bu nedenle herkese açık olan videolarda çalışmaktadır aşağıdaki kodlar;

Function cozumle(ByVal strEntry)
strEntry = Replace(strEntry, "\u00253A", ":")
strEntry = Replace(strEntry, "\u00252F", "/")
strEntry = Replace(strEntry, "\u00253F", "?")
strEntry = Replace(strEntry, "\u00253D", "=")
strEntry = Replace(strEntry, "\u002526", "&")
cozumle = strEntry
End Function

Function calistir(gelenurl)
alinbunudisari = split(gelenurl,"/")
kactanevar = ubound(alinbunudisari)
videoid = split(alinbunudisari(kactanevar),"_")
videoadres = "http://www.facebook.com/ajax/
flash/expand_inline.php?target_div=u879823_18&__a=1&v="& videoid(0)
Set XMLHTTP = server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
XMLHTTP.Open "GET", videoadres, False
XMLHTTP.Send
strHTML = XMLHTTP.ResponseText
Set XMLHTTP = Nothing
sorunvarmi=Ubound(Split(strHTML,"Privacy Check Failed"))
' VİDEO HERKESE AÇIK MI KONTROL EDİYORUZ
if not sorunvarmi>0 then
kodbasi = """video_src"","""
kodsonu = """]"
kategori = split(strHTML,""&kodbasi&"
bitis = split(kategori(1),""&kodsonu&"")
metin= cozumle(bitis(0))
response.write metin
end if
End Function
ŞİMDİ Bİ VİDEO İLE KONTROLÜMÜZÜ YAPALIM
response.write calistir("http://video.ak.fbcdn.net/cfs-ak-ash2
/32947/796/106986696014839_7794.mp4")

12 Şubat facebook video sorunu çözümü ASP

Önce facebook’a ufak bi mesaj yollamak istiyorum.

Buradaki bilgiler yetersiz geldiği ve facebook sistemini yeniden değiştirdiği için yeni bir makale yayınladım
http://www.kubilay.net/facebook-video-sorunu-cozum-2012-asp.html
Devamını oku »

SQL update komutu – Asp'de kullanımı

SQL içerisinde update yapabilmek için aşağıdaki kodu kullanıyoruz.

UPDATE tablo SET sutun1=neolsun, sutun2=yeni WHERE id=gelenid

Devamını oku »

SQL insert into oluşturma ve Asp’de kullanımı

SQL sorugusu ile veritabanına veri eklemek istediğinizde aşağıdaki kodu kullanırsınız.

INSERT INTO tablo (sutun1,sutun2) VALUES (sutun1,sutun2)

Sutun1, sutun2 kısımlarını kendinize göre çoğaltabilirsiniz.
Devamını oku »

ASP Stored Procedure nasıl kullanılır

Yaklaşık 2-3 hafta önce Ankara likemind buluşmasında tanıştığım Ufuk Şahin ‘in tavsiye ve örnekleriyle stored procedure kullanmaya giriş yaptım.

Stored Procedure MSSQL veritabanında asp ‘nin gücüne güç katmakta, sorgularınızı hızlandırmaktadır.

Aşağıdaki kodu SQL serverdaki veritabanımızın stored procedure kısmına yazıyoruz

CREATE PROCEDURE sorgucagir

@gelenID int,

AS

BEGIN
select id, isim, yazi from blog where id=@gelenID
END
GO

Peki bunu asp sayfamıza nasıl çağırıyoruz;

Set rs = Conn.Execute("Exec sorgucagir @gelenID ='"& Gelen &"'; ")

işte bu kadar basit olarak ufak bi sorguyu stored procedure ile çağırdık.

Basit olarak bu şekilde başlayabilirsiniz bu konuya.

Saygılarımla
Kubilay Erkeç

Kategoriler