Java ile Kola Makinası (Console)

Direk olarak kodları paylaşıyorum.
Bu örnekte sonsuz döngü nasıl kullanılır ve if else yapısının temelini anlayabilirsiniz.

import java.util.Scanner;
public class kolamakinasi {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner para = new Scanner(System.in);
		Scanner urunsec = new Scanner(System.in);
		int toplampara = 0;
		System.out.println("Kola makinası:");
	while(true){
		System.out.println("Makinaya para atınız?");
		System.out.println("Atabileceğiniz para miktarı: 25,50,75,100,125 kuruş");
		
		int girenpara = para.nextInt();
		if(girenpara==25 || girenpara==50 || girenpara==75 || girenpara==100 || girenpara==125){
			toplampara += girenpara;
			System.out.println("İçerideki toplam paranız: "+ toplampara);
			System.out.println("Şimdi istediğiniz ürünü seçin?");
			System.out.println("kola=90 kuruş");
			System.out.println("fanta=80 kuruş");
			System.out.println("sprite=60 kuruş");
			String urun = urunsec.next();
			if(urun.equalsIgnoreCase("kola")){
				
				if(toplampara>90){
					System.out.println("Kola düştü. Kalan paranız: "+(toplampara-90)+" kuruş");
					break;
				}else{
					System.out.println("Para yetersiz");
				}
			}else if(urun.equalsIgnoreCase("fanta")){
				
				if(toplampara>80){
					System.out.println("Fanta düştü. Kalan paranız: "+(toplampara-80)+" kuruş");
					break;
				}else{
					System.out.println("Para yetersiz");
				}
			}else if(urun.equalsIgnoreCase("sprite")){
				
				if(toplampara>60){
					System.out.println("Sprite düştü. Kalan paranız: "+(toplampara-60)+" kuruş");
					break;
				}else{
					System.out.println("Para yetersiz");
				}
			}
		}else{
			System.out.println("Belirtilen miktarlarda para atınız!");
		}
	}

	}

}Leave a Reply

Formatting: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Other Entries

Kategoriler