Java ile Adam Asmaca (Console)

Geçen sene(2012) java sınavından yüksek almamın nedeni bu örneği yaparken bir çok şeyi öğrenmemdi. @burak ile birlikte yaptığımız programın kodlarını direk olarak paylaşıyorum.

import java.util.Scanner;
public class adamasmacacalismasi {
	public static void main(String[] args) {
		String[] kelimeler = {"televizyon","kağıt","kalem","soba","ansiklopedi","masa"};
		int hangikelime = (int)(Math.random()*(kelimeler.length));
		String secilenkelime = kelimeler[hangikelime];
		char[] sorukelimesi = secilenkelime.toCharArray();
		int hata = 0,dogru=0,buldum=0;
		char[] gosterilendeger = new char[secilenkelime.length()];
		boolean hatavar = false;
		Scanner s = new Scanner(System.in);
				
		for(int i = 0;i<secilenkelime.length();i++)
		{gosterilendeger[i] = '_';}
		while(true){
			for(int j = 0;j<secilenkelime.length();j++)
			{System.out.print(gosterilendeger[j]+" ");}
			System.out.println("tahmininiz?");
			String girilen = s.next();
			boolean ilkseferde = secilenkelime.equalsIgnoreCase(girilen);
			if(ilkseferde){
				System.out.println("tebrikler");
				break;
			}else{
			char tahmin =girilen.charAt(0);
			
			for(int i = 0;i<secilenkelime.length();i++){
				if(sorukelimesi[i]==tahmin){
					gosterilendeger[i] = tahmin;
					dogru++;
					buldum = 1;
				}
			}
			if(buldum!=1 || girilen.length()>1){
				hata++;
				hatavar = true;
			}
			buldum = 0;
			if(hatavar)
				System.out.println(hata +" hata yaptınız, "+(10-hata)
						+" hata yapma hakkınız kaldı");
			
			hatavar = false;
				if(hata==10){
					System.out.println("Oyun bitti");
					break;
				}
			}
		}
	}
}


Leave a Reply

Formatting: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Other Entries

Kategoriler