C ‘de Yapılar (Structures) – Veri Yapıları ve Programlama

Dizilerle kıyaslanmasına rağmen farkı içerisinde farklı veri tipleri barındırabilmesidir ve indisler yerine isimler ile erişilir.

Basit bir örnek ile:

struct insan{
char ad[10];
char soyad[10];
int yas;
char cinsiyet;
};

Bellek üzerinde sadece tanımlama yapılmıştır kullanım aşamasına geçilmemiştir.

Giriş ve Çıkış yapabilmek için altına

main(){
struct insan i1={"Kubilay","Erkec",24,'E'};
printf("%s \n",i1.ad);
system("PAUSE");
}

Temel kullanımı yukarıda anlattığım gibidir, farklı kullanımlar için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

struct insan{
char ad[10];
char soyad[10];
int yas;
char cinsiyet;
}*pt;

main(){
struct insan i1={"Kubilay","Erkeç",24,'E'};
pt = &i1;
printf("%s \n",pt->ad);
system("PAUSE");
}

char dizisine string tipinde bi değer atamak için strcpy fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun kullanılabilmesi için de #include <string.h> kütüphanesi sayfa başına yazılmalıdır.

//Tanımlamamıza göre 1. seçenek
strcpy(pt-&gt;ad,"Ahmet");
printf("%s \n",pt-&gt;ad);
//veya farklı kullanımı
strcpy(i1.ad,"Ahmet");
printf("%s \n",i1.ad);

Birden fazla giriş yapabilmek için

struct insan{
char ad[10];
char soyad[10];
int yas;
char cinsiyet;
}i1[2];

main(){
insan i1[2]={
{"Kubilay","Erkec",24,'E'},
{"Ahmet","Kolukısa",24,'E'}
};
printf("%s \n",i1[0].ad);
system("PAUSE");
}


Leave a Reply

Formatting: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Other Entries

Kategoriler